የቆንስላ አገልግሎት

በቆንስላ ክፍል የሚሰጡ ዋናዋና አገልግሎቶች ዝርዝር፣ የሚያስፈልጉ ማስረጃዎች፣የአፈጻጸም ደረጃና መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች

1.   በውጭ አገር የሚኖሩ ሰነድ አልባ ኢትዮዽያውያኖችን ህጋዊ ሰነድ እንዲኖራቸው የሚያደርግ
መመሪያንና አፈፃፀምን ለማሳወቅ የተያያዘውን መረጃ ያንብቡ መረጃ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ

2.  አዲስ ፓስፖርት ለመጠየቅ
 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ከዚህ በፊት አሻራ ካልሰጡ በኤምባሲው ቆንስላ ክፍል በመገኘት አሻራ መስጠት
  የአሻራ መውሰጃ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ከኢትዮጵያ ሲወጡ የነበረው የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • ከሚኖሩበት ሀገር የተሰጠ መኖርያ ፈቃድና የጉዞ ሰነድ አንድ ኮፒ ወይም ከሚኖሩበት ሀገር የተሰጠ ጊዜያዊ መታወቂያ አንድ ኮፒ
 • የስም ወይም የዕድሜ ለውጥ ካለ ከሚመለከተው ክፍል የተዘጋጀና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ ማስረጃ ዋናውና አንድ ኮፒ
 • አሻራ ካልሰጡ በአካል መገኘት ያስፈልጋል
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 26 ደቂቃ
 • የአገልግሎት ክፍያ 54€
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
3.  ፓስፖርት ለማስቀየር
 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ   መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • አገልግሎቱ ያበቃ ፓስፖርት አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • የጀርመን መኖሪያ ፈቃድ አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ያለቀውን ፓስፖርት ሲያወጡ አሻራ ሰጥተው ከነበረ ሰነዶችን በፖስታ መላክ ይችላሉ ፖስታ ሲልኩ ሁሉንም በኮፒ ይላኩልን
 • አገልግሎቱ ያበቃው ፓስፖርት ሲወስዱ 14 ዓመት በታች ከነበሩ የግድ በአካል መምጣት ያስፈልጋል
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 26 ደቂቃ
 • የአገልግሎት ክፍያ 54€
 • የስም ለውጥ ካለ ስም የለወጡብት ማስረጃ ማቅረብ
 • የስም ለውጥ ካለ ለስም ማስቀየርያ  50,15€ ያስከፍላል
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
4.  በጠፋ ፓስፖርት ምትክ አዲስ ፓስፖርት ለመጠየቅ
 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ስለመጥፋቱ የፖሊስ ማስረጃ
 • የጠፋው ፓስፖርት አንድ  ኮፒ ማቅረብ
 • የጀርመን መኖሪያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ለመጀመርያ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 50% የአገልግሎት ክፍያ 81€
 • ለሁለተኛ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 100% የአገልግሎት ክፍያ 108€
 • ለሶስተኛ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በአምስት ዓመት ውስጥ ጥያቄ ካቀረበ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 200% የአገልግሎት ክፍያ 162€
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 26 ደቂቃ
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
5.  አዲስ ፓስፖርት ለህጻን
 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ህፃኑ / ህፃኗ ፓስፖርት እንዲሰጠው  እንዲሰጣት የአባትና የእናት ስምምነት ያለበት ማመልከቻ ማቅረብ
 • የህፃኑ /የህፃኗ ሕጋዊ የልደት ምስክር ወረቀት (ወደ እንግሊዝ ወይም ወደ አማርኛ ቋንቋ የተተረጎመ)  እና በ Landgericht ወይም በ Regierungspräsidium ወይም በ Amtsgericht የተረጋገጠ ዋናውና አንድ  ኮፒ
 • የተረጋገጠው የልደት ሰረቲፊኬት በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል
 • የህፃኑ /የህፃኗ ሁለት  የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ
 • ህፃኑ /ህፃኗ የሌላ  ሀገር ዜግነት የሌለው / የሌላት መሆኑ / መሆኗ የሚያረጋግጥ ሰነድ አንድ ኮፒ
 • የወላጆች ፓስፖርትና የጀርመን መኖሪድ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 26 ደቂቃ
 • የአገልግሎት ክፍያ 54€
 • የልደት ሰርቲፊኬቱን ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 50,15
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
6.  የይለፍ ወረቀት ሊሴ ፓሴ
 • በትክክል የተሞላ የይለፍ ወረቀት መጠየቅያ ቅፅ መሙላት መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የጀርመን መኖርያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ስለኢትዮጵያዊነትዎ የሚያረጋግጥ ማስረጃ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ኮፒ ማቅረብ
 • በአካል መገኘት ያስፈልጋል
 • የአገልግሎት ክፍያ 45€
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 20 ደቂቃ
7.  አዲስ በትውልደ ኢትዮጵያዊ  የውጭ ዜጋ መታወቂያ
 • ማመልከቻ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የአመልካቹ አገልግሎቱ ቢያንስ 6 ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ዋናውና አንድ  ኮፒ
 • በትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ከነበርዎት ያለቀው በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ዋናውና አንድ ኮፒ
 • የአመልካቹ ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • አግባብ ባለው አካል የተሰጠና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የልደት ሰርተፊኬት ዋናውና አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • የአመልካቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • ከፍርድቤት የተሰጠ ሆኖ በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የወላጅ የወራሽነት ማስረጃ ዋናውና አንድ  ኮፒ ወይም
 • ስልጣን ካለው ፍርድ ቤት የተሰጠና በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ  የኢትዮጵያዊ ልጅ የነበረ መሆኑና ለጉዲፈቻነት የተሰጠ እንደነበረ የሚያሳይ የወላጆች ማስረጃ ዋናውና አንድ ኮፒ ዕድሜው ከ18 ዓመት በላይ ከሆነ በራሱ ጠያቂነት፣ ዕድሜው ከ18 በታች ከሆነም በአሳዳጊዎቹ ጠያቂነት፤ ወይም
 • ወላጆቹ ኢትዮጵያዊ ሆነው ስልጣን ካለው ፍርድ ቤት የተሰጠና አግባብ ባለው አካል ተረጋግጦ የቀረበ የአባትነት ወይም የእናትነት ማረጋገጫ፤ ወይም
 • የኢትዮጵያ ተወላጅነቱን በተጨባጭ ማስረጃ አባቱ ፣ እናቱ ፣ አያቱ፣ ወይም ቅድም አያቱ ቢያንስ በአንዱ የኢትዮጵያ ዜግነት ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነድ ማስረጃ ወይም
 • በትውልድ ኢትዮጵያዊ ስለመሆንዎ የሚያሳይ ያሎትን ማስረጃ
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ200$ (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 28 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
8.  ቅያሪ በትውልደ ኢትዮጵያዊ  የውጭ ዜጋ መታወቂያ
 • ማመልከቻ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የአመልካቹ አገልግሎቱ ቢያንስ 6 ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ዋናውና አንድ  ኮፒ
 • በትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ከነበርዎት ያለቀው በትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ዋናውና አንድ ኮፒ
 • የአመልካቹ ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • አግባብ ባለው አካል የተሰጠና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የልደት ሰርተፊኬት ዋናውና አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • የአመልካቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • ከፍርድቤት የተሰጠ ሆኖ በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የወላጅ የወራሽነት ማስረጃ ዋናውና አንድ  ኮፒ ወይም
 • ስልጣን ካለው ፍርድ ቤት የተሰጠና በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ  የኢትዮጵያዊ ልጅ የነበረ መሆኑና ለጉዲፈቻነት የተሰጠ እንደነበረ የሚያሳይ የወላጆች ማስረጃ ዋናውና አንድ ኮፒ ዕድሜው ከ18 ዓመት በላይ ከሆነ በራሱ ጠያቂነት፣ ዕድሜው ከ18 በታች ከሆነም በአሳዳጊዎቹ ጠያቂነት፤ ወይም
 • ወላጆቹ ኢትዮጵያዊ ሆነው ስልጣን ካለው ፍርድ ቤት የተሰጠና አግባብ ባለው አካል ተረጋግጦ የቀረበ የአባትነት ወይም የእናትነት ማረጋገጫ፤ ወይም
 • የኢትዮጵያ ተወላጅነቱን በተጨባጭ ማስረጃ አባቱ ፣ እናቱ ፣ አያቱ፣ ወይም ቅድም አያቱ ቢያንስ በአንዱ የኢትዮጵያ ዜግነት ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነድ ማስረጃ
 • በትውልድ ኢትዮጵያዊ ስለመሆንዎ የሚያሳይ ያሎትን ማስረጃ
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ200$ (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 28 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
9.  አካለ መጠን ላልደረሱ የኢትዮጵያዊ ተወላጅ ልጆች በትውልደ ኢትዮጵያዊ  የውጭ ዜጋ መታወቂያ
 • ማመልከቻ ቅፅ መሙላት መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የልጁ አገልግሎቱ ቢያንስ ስድስት ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ዋናውና አንድ  ኮፒ
 • የልጁ ሕጋዊ የልደት ምስክር ወረቀት (ወደ እንግሊዝ ቋንቋ የተተረጎመ)  እና በ Landgericht ወይም በ Regierungspräsidium ወይም በ Amtsgericht የተረጋገጠ ዋናውና አንድ  ኮፒ
 • የተረጋገጠው የልደት ሰረቲፊኬት በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል
 • የልጁ  ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • የወላጅ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ እና የጀርመን ፓሰፖርት ወይም የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ
 • የልደት ሰርቲፊኬቱን ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 76,50
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ20$ (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 28 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
10. በጋብቻ ወይም ለትዳር ጋደኛ የሚሰጥ በትውልድ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ
 • ማመልከቻ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ   መጠየቂያ ቅፅ 2 ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
  መጠየቂያ ቅፅ 7 ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ :   መጠየቂያ ቅፅ 8 ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ 
 • የአመልካቹ አገልግሎቱ ቢያንስ 6 ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ዋናውና አንድ  ኮፒ
 • የጋብቻ ምስክር ወረቀት (ወደ እንግሊዝ ወይም ወደ አማርኛ ቋንቋ የተተረጎመ)  እና በ Landgericht ወይም በ Regierungspräsidium ወይም በ Amtsgericht የተረጋገጠ ዋናውና አንድ  ኮፒ
 • የተረጋገጠው የጋብቻ ምስክር ወረቀት በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል
 • የአመልካቹ ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች (ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • የባለቤት በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ እና የጀርመን ፓሰፖርት ኮፒ
 • የጋብቻ ምስክር ወረቀት ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 76,50
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ200$ (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 30 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
11.  የጠፋው የትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ለመተካት
 • ማመልከቻ ቅፅ በመሙላት ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • መጥፋቱን ያመለከቱበት ከፖሊስ የተሰጠ ማስረጃ ዋናውና አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • ዜግነት ከወሰዱበት ሀገር የተሰጠና አገልግሎቱ ቢያንስ ስድስት ወር የፀና ፓስፖርት ዋናውና አንድ ኮፒ  ማቅረብ፤
 • አግባብ ባለው አካል የተሰጠና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የልደት ሰርተፊኬት ዋናውና አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • የአመልካቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • የጠፋው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ አንድ ኮፒ
 • የጠፋው መታወቂያ ሲያወጡ አሻራ ካልሰጡ በአካል መጥተው አሻራ መስጠት ያስፈልጋል
 • ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፍ ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ለመጀመርያ ጊዜ በጠፋ መታወቂያ ምትክ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 20%
 • ለሁለተኛ ጊዜ በጠፋ መታወቂያ ምትክ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 50%
 • ለሶስተኛ ጊዜ በጠፋ መታወቂያ ምትክ በአምስት ዓመት ውስጥ ጥያቄ ካቀረበ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 100%
 • መታወቂያው ተበላሽቶ ሲቀየር በመደበኛ ክፍያ ላይ ተጨማሪ 10%
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 28 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
12. ለኤርትራውያን ዜጋ የትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ለማውጣት የሚከተሉትን ማሟላት ይኖርባቸዋል
 • ማመልከቻ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የፀና የጉዞ ሰነድ ቢያንስ ለስድስት ወራት አገልግሎት ያለው ዋናውና አንድ ኮፒ
 • የፀና የመኖሪያ ፈቃድ ቢያንስ ለስድስት ወራት አገልግሎት ያለው ዋናውና አንድ ኮፒ
 • በቅርብ ጊዜ (ስድስት ወር ያልሞላው) የተነሱት ሙሉ ፊት የሚያሳይ ሁለት ጉርድ ፎቶ ግራፍ
 • ስልጣን ካለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የኢትዮጵያዊያን ተወላጅነትን ከአባት ወይም ከእናት ወይም ከቅድም አያት ቢያንስ አንዱን የኢትዮጵያ ዜግነት ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ዋናውና ሁለት ኮፒዎች ወይም
 • ስልጣን ካለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ኢትዮጵያውያን ከሆኑ ወይም ከነበሩ የስጋ ወላጆች የተገኘ የወራሽነት ማስረጃ ዋናውና ሁለት ኮፒ
 • አግባብ ካለው አካል የተሰጠና የተረጋገጠ የልደት የምስክር ወረቀት ማስረጃ ዋናውና ሁለት ኮፒዎች
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ200$ (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ገዜ 28 ደቂቃ
 • መታወቂያው ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
13.  ውክልና መወከል ወይም ውክልና መሻር
 • የውክልና ደብዳቤ ወይም የውክልና መሻሪያ ፅፎ ማቅረብ  
 • 1 መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
  2 መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ፓስፖርቱ ዲጂታሉ ዋናውና ፎቶ ያለበት ገፅ 2 ኮፒ
 • የመኖርያ ፈቃድ ዋናውና ሁለት ኮፒ
 • የጀርመን ዜጋ የሆነና በትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ ያለው  የጀርመን ፓስፖርት ዋናውና 2 ኮፒ በትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ ዋናውና ገፆቹን በሙሉ 2 ኮፒ 
 • የውጪ ዜጋ ከሆኑ 2 የፓስፖርት ኮፒ
 • በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆኑ የአመልካቹ የጉዞ ሰነድ (Reiseausweis) እና የመኖርያ ፈቃድ 2 ኮፒ
 • በስደተኛ መታወቂያ የሚኖሩ ከሆኑ የስደተኛ መታወቂያ 2 ኮፒ
 • በአካል እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገልግሎቱ ክፍያ በካሽ የሚከፈለው
 • የውክልናው ስልጣን ሰነድ በተመለከተ ከሆነ በፖስታ መላክ ይችላሉ
 • በፖስታ የሚልኩት ከሆነ ሁሉንም ሰነዶች በኮፒ ይላክሉን ከዚህ በተጨማሪ መመለሻ ፖስታ ቴምብር ለጥፈው ኣድራሻዎን ፅፈው ይላክሉን ለአገልግሎት የሚከፈለው ገንዘብ በአካውንታችን አስተላልፈውልን የከፈሉበት ማስረጃም አብረው ይላኩልን
 • የውክልናው ስልጣን  ንብረት በተመለከተ ከሆነ ወደ ኤምባሲ የቆንስላ ክፍል በአካል መምጣት አለቦት፡፡የውክልና አገልግሎት በስልክ፣ በኢሜይል ወይም በደብዳቤ አይሰጥም
 • የልደት ሰርተፍኬት በተመለከተ ሲወክሉ መወከል የሚችሉት ሚስት ወይም ባል ወይም ልጅ ወይም አባት/እናት ወይም እህት/ወንድም ወይም አያት ነው
 • ውክልናው በኤምባሲው ከተረጋገጠ በኋላ እስከ አንድ ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ  ማስተካከያ ለማድረግ ከተፈለገና ዋናው የተረጋገጠው የውክልና ሰነድ ከቀረበ አዲሱ የውክልና ሰነድ ያለክፍያ ይረጋገጣል
 • የአገልግሎት ክፍያውን ተመን መጨመር ወይም መቀነስ ክልክል ነው
 • የውክልና ደብዳቤው በሕግ አዋቂዎች ቢፃፍ ይመረጣል
 • በአካል ከቀረቡ በ 22 ደቂቃ ውስጥ ይዘጋጃል፣ በፖስታ ከተላከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይላካል
 • የአገልግሎት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ለሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያለው 52.70€ ሲሆን  ለውጪ ዜጎችና በስደተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ  80.75€ ነው

ለናሙና የተዘጋጁ የውክልና መስጫ ቅፆች ለማግኘት እዚህ ይጫኑ፡፡

14.  ሰነድ ማረጋገጥ
 • የሚረጋገጠው ሰነድ በ Notar እና Landgericht ወይም በAmtsgericht ወይም በRegierungspräsidium አረጋግጦ ዋናው ሰነድና አንድ ኮፒ ከማመልከቻው ጋር  ማቅረብ
 • የሚረጋገጠው ሰነድ የግል ከሆነ የአመልካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ ኮፒ
 • የውጭ ዜጋ የሆነና በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያለው የፓስፖርትና የመታወቂያ አንድ ኮፒ
 • የሚረጋገጠው ሰነድ የድርጅት ከሆነ ድርጅቱ የተመዘገበበት ማስረጃ
 • በአካል እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገልግሎቱ ክፍያ በካሽ ነው የሚከፍሉት
 • ማመልከቻው በፖስታ የሚልኩት ከሆነ ለአገልግሎት የሚከፈለው ገንዘብ በአካውንታችን አስተላልፈውልን የከፈሉበት ማስረጃም አብረው ይላኩልን የሚረጋገጠው ዋናው  ሰነድና ሌላው ሰነድ በኮፒ ይላክሉን ከዚህ በተጨማሪ መመለሻ ፖስታ ቴምብር ለጥፈው ኣድራሻዎን ፅፈው ይላክሉን
 • በአካል ከቀረቡ በ 19 ደቂቃ ውስጥ ይዘጋጃል፣ በፖስታ ከተላከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይላካል
 • የአገልግሎት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ለሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያለው 50.15€  ሲሆን  ለውጪ ዜጎችና በስደተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ  76.50€ ነው
15.  የፍቺ ማረጋገጫ
 • ጥያቄውን በማመልከቻ ማቅረብ
 • ስድስት ወር ያልሞላው አግብተው መፋታቶን የሚገልፅ ሕጋዊ የፍርድ ቤት ማስረጃ ዋናውና አንድ ኮፒ ወይም
 • ከጀርመን Meldestelle ሙሉ አድራሻና የተፋታ/ች (geschieden) የሚል ወቅታዊ ማስረጃ በNotar እና Landgericht ወይም በAmtsgericht ወይም በRegierungspräsidium አረጋግጦ ዋናውና አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • የአመልካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • የውጭ ዜጋ የሆነና በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያለው የፓስፖርትና የመታወቂያ አንድ ኮፒ
 • በአካል እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገልግሎቱ ክፍያ በካሽ ነው የሚከፈለው
 • ማመልከቻው በፖስታ የሚልኩት ከሆነ ለአገልግሎት የሚከፈለው ገንዘብ በአካውንታችን አስተላልፈውልን የከፈሉበት ማስረጃም አብረው ይላኩልን የሚረጋገጠው ዋናው  ሰነድና ሌላው ሰነድ በኮፒ ይላክሉን ከዚህ በተጨማሪ መመለሻ ፖስታ ቴምብር ለጥፈው ኣድራሻዎን ፅፈው ይላክሉን
 • በአካል ከቀረቡ በ 19 ደቂቃ ውስጥ ይዘጋጃል፣ በፖስታ ከተላከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይላካል
 • የአገልግሎት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ለሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያለው 50.15€  ሲሆን  ለውጪ ዜጎችና በስደተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ  76.50€ ነው
16.  ያላገቡ ስለመሆንዎ ማረጋገጫ
 • ጥያቄውን በማመልከቻ ማቅረብ
 • ከጀርመን Meldestelle ሙሉ አድራሻና ያላገባ (ledig) የሚል ወቅታዊ ማስረጃ በNotar እና Landgericht ወይም በAmtsgericht ወይም በRegierungspräsidium አረጋግጦ ዋናውና አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • የአመልካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • የውጭ ዜጋ የሆነና በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያለው የፓስፖርትና የመታወቂያ አንድ ኮፒ
 • በአካል እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገልግሎቱ ክፍያ በካሽ ነው የሚከፈለው
 • ማመልከቻው በፖስታ የሚልኩት ከሆነ ለአገልግሎት የሚከፈለው ገንዘብ በአካውንታችን አስተላልፈውልን የከፈሉበት ማስረጃም አብረው ይላኩልን የሚረጋገጠው ዋናው  ሰነድና ሌላው ሰነድ በኮፒ ይላክሉን ከዚህ በተጨማሪ መመለሻ ፖስታ ቴምብር ለጥፈው ኣድራሻዎን ፅፈው ይላክሉን
 • በአካል ከቀረቡ በ 19 ደቂቃ ውስጥ ይዘጋጃል፣ በፖስታ ከተላከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይላካል
 • የአገልግሎት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ለሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያለው 50.15€  ሲሆን  ለውጪ ዜጎችና በስደተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ  76.50€ ነው
17.  በሕይወት እንዳሉ የሚያረጋግጥ ደብዳቤ
 • ማመልከቻውን በግንባር ቀርበው ማቅረብ
 • የአመልካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 17 ደቂቃ
 • አገልግሎቱ በነፃ የሚሰጥ ነው
18.  ከወንጀል ነፃ ስለመሆን ማረጋገጫ
 • ማመልከቻውን ከነምክንያቱ ማቅረብ  ለሰላማዊ ሰዎች የጣት አሻራ ማንሻ ሰሌዳ
 • 2  ፎቶግራፎች በነጭ ልብስ ተነስተው ማቅረብ
 • የአመልካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ ሁለት ኮፒ
 • የአመልካቹና ሀገር ቤት ጉዳዩን ተከታትሎ የሚያስፈፅም የተወካይ ስም አድራሻና ስልክ ቁጥር ማመልከቻው ላይ መግለፅ
 • በአካል መምጣትና አሻራ መስጠት
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 40 ደቂቃ
 • አገልግሎቱ በነፃ የሚሰጥ ነው
19. ጠቅልለው ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ታክስ/ቀረጥ ሳይከፍሉና ከፍለው እቃዎች ለማስገባት

ማንኛውም መንገደኛ፣ ተመላሽ ኢትዮዽያዊ፣ ከስደተኛ ተመላሽ እና በተለያዩ ሙያዎች ኢትዮዽያ ውስጥ ለማገልገል በህጋዊ መንገድ ተቀጥሮ ወይም በሌላ ህጋዊ ስምምነት ኢትዮዽያ ውስጥ ለማገልገል በአየር ወይም በየብስ ወደ ኢትዮዽያ የሚገባ ወይም ከኢትዮዽያ የሚወጣ ኢትዮዽያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮዽያዊ ወይም የውጭ አገር ዜጋ መንግስት በሚያደርገው ልዩ ጥሪ መሰረት የሚመጣ ኢትዮዽያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮዽያዊ ወይም የውጭ ዜጋ ማንኛውም ባለሀብት እንዲሁም አንድ ዓመት እና ከዚያ በላይ በግል ስራ በቅጥር ወይም በትምህርት ውጭ አገር የቆየ ኢትዮዽያዊ ወደ አገር ውስጥ በሚያስገቡዋቸው ወይም ከአገር በሚያስወጡዋቸው የግል መገልገያ ዕቃዎች እና ለንግድ የማይውሉ የግል መገልገያ ዕቃዎች መረጃ ለማግኘት ከዚህ የተያያዙትን ይጫኑ:-
መረጃ 1
መረጃ 2
መረጃ 3

ማመልከቻዎትን በቆንስላ ጽ/ቤት ፍራንክፈርት ሲያቀርቡ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ማስረጃዎች ማቅረብ አለቦት

 • ከቀረጥ ነፃ ደብዳቤ እንድንፅፍሎት በማመልከቻ ይጠይቁ᎓ መጠየቀያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ   
 • ወደሚኖሩበት አገር ሲመጡ የተመዘገቡበት መረጃ (Anmeldebestätigung)
 • አሁን ያሉበትን አገር ለቀው ለመመለሶ ማረጋገጫ ደብዳቤ (Abmeldebestätigung)
 • ዜግነትዎ ኢትዮጵያዊ ከሆነ የፓስፖርትና የጀርመን መኖሪያ ፈቃድ ኮፒ
 • ዜግነትዎ ጀርመን ከሆነ የፓስፖርትና በትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ኮፒ
 • ከስደት ተመላሽ (ባሉበት አገር ተቀባይነት ያላገኙ) ከሆኑ የመታወቂያ ኮፒ
 • ሁለት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ
 • በፖስታ የሚልኩት ከሆነ ከላይ የተጠቀሱትና መመለሻ ፖስታ ቴምብር ለጥፈው አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩ
20. ለTIN Number የሚወሰድ አሻራ
 • ማመልከቻ መፃፍ
 • የኢትዮዽያ ፓስፖርት ፎቶ ያለበት ገፅና የጀርመን አገር መኖርያ ፈቃድ ሁለት ኮፒ
 • ዜግነትዎ ጀርመን ከሆነ ዜግነት ከተሰጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ፎቶ ያለበት ገፅና በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ሁለት ኮፒ
 • ሁለት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ
 • በአካል መምጣትና አሻራ መስጠት
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 20 ደቂቃ
 • አገልግሎቱ በነፃ የሚሰጥ ነው
21. በጀርመን ሕይወቱ ያለፈ ዜጋን አስከሬን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ
 • የሟች ፓስፖርት ኮፒ የስደተኛ መታወቅያ ኮፒ ወይም የጉዞ ሠነድ Reiseausweis ኮፒ
 • ሕይወታቸውን ማለፉን የሚያረጋግጥ ማስረጃ Todesbescheinigung (Death Certificate)
 • የአስከሬን ፓስፖርት (Leichenpass)
 • ለሟች የሚሰጥ ሠርተፊኬት Sterbeurkunde
 • የአስከሬኑ ጉዳይ ከሚያስፈፅም ድርጅት (Bestattungsinstitut) የሚመጣ መረጃ (Bescheinigung) Certificate from Funeral Institute.
 • አስከሬኑ ይዞ የሚሄድ ሰው ካለ በማመልከቻው ለአስከሬኑ ሙሉ ሃላፊነት እንደሚወስድ ፅፎ የሚኖርበትን አድራሻና ስልክ ቁጥር ከፃፈ በኃላ ፈርሞበት የፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ ኮፒ አብሮ ይልካል
  ከአስከሬኑ አብሮ የሚሄድ ሰው ከሌለ የአስከሬኑ ተቀባይ ነዋሪነቱ ኢትዮጵያ ከሆነ በማመልከቻው ሙሉ ሃላፊነት እንደሚወስድ በመፃፍ የፓስፖርት ኮፒ ወይም የቀበሌ መታወቂያ ኮፒ ከነሙሉ አድራሻ ጋር (ከተማ ክፍለከተማ ወረዳ ቀበሌ የቤት ቁጥር) እና የስልክ ቁጥሩን በመፃፍ ኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ማመልከት ይኖርበታል
 • የትኬት ኮፒ
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 24 ደቂቃ
22. የተለያየ የማረጋገጫ ደብዳቤ
 • ማመልከቻ መፃፍ
 • የጊዜያዊ መኖርያ ፍቃድ አንድ ኮፒ ወይም
 • የአመልካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • በአካል መቅረብ ወይም በፖስታ መላክ
 • በአካል ከቀረቡ በ 17 ደቂቃ ውስጥ ይዘጋጃል፣ በፖስታ ከተላከ በ8 ቀን ውስጥ ይላካል


ገንዘብ የሚያስተላልፉበት የባንክ አካውንት ቁጥር

Commerzbank Frankfurt am Main

IBAN:- DE56 5004 00000 582673000

BIC:- COBADEFFXXX

ማሳሰቢያ

 • በአካል እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገልግሎቱ ክፍያ በካሽ የሚከፈለው ነው በካርድ የሚከፈል ክፍያ አንቀበልም
 • ደረሰኝ ተቆርጦ ገቢ የተደረገ ክፍያ አይመለስም
 • በባንክ ቁጥራችን ለአገልግሎት ያስተላለፉት ክፍያ አገልግሎት ሳያገኙ ቢቀርና ስድስት ወር ካለፈው ተመላሽ አይሆንም
 • ፓስፖርት አመልካቾች አዲሱ ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ አዲሱ ፓስፖርት በፖስታ እንዲላክሎት ከፈለጉ  የኢትዮዽያ ፓስፖርት ካሎት ያለቀውን ፓስፖርትና መመለሻ ፖስታ ቴምብር ለጥፈው አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
 • ፓስፖርት አመልካቾች አዲሱ ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ አዲሱ ፓስፖርት በፖስታ እንዲላክሎት ከፈለጉ የኢትዮዽያ ፓስፖርት ከሌሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር ለጥፈው አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
 • ማመልከቻውን በፖስታ የሚልኩት ከሆነ መመለሻ ፖስታ ቴምብር ለጥፈው አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን፣ ለአገልግሎቱ የሚከፈለው ገንዘብ  በአካውንታችን አስተላልፈውልን የከፈሉበት ማስረጃም አብረው ይላኩልን
 • የሚያስፈፅሙት ጉዳይ ካለ ብቻ ወደ ቆንስላ ጽ/ቤት እንዲመጡ በትህትና እየገለፅንና ስለተረዱን በቅድሚያ እናመሰግናለን

የአገልግሎት ዓይነት

አዲስ ፓስፖርት

 ፓስፖርት ለማሳደስ

ለመጀመርያ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 50%

ለሁለተኛ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 100%

ለሶስተኛ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 200%

አዲስ ፓስፖርት ለህጻን

የይለፍ ወረቀት ሊሴ ፓሴ

የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቅያ

አካለ መጠን ላልደረሱ የኢትዮጵያዊ ተወላጅ ልጆች የትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ

ለትዳር ጓደኛ ስለሚሰጥ የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ 

የጠፋው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ለመተካት

ለሁለተኛ ጊዜ የጠፋው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ለመተካት

ለሶስተኛ  ጊዜ የጠፋው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ለመተካት

መታወቂየው ተበላሽቶ ሲቀየር በመደበኛ ክፍያ ላይ ተጨማሪ 10%

የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ 

የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ከ1-15 ቀን ሳያድሱ ካሳለፉ በየቀኑ 

የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ከ15-30 ቀን ሳያሳድሱ ካሳለፉ በየቀኑ 

ውክልና መወከል

ሰነድ ማረጋገጥ

ያላገቡ ስለመሆንዎን ማረጋገጫ

 

 

ለኢትዮጵያውያን

54 €

54 €

81€

108 €

162 €

54 €

54 €

180 €

18 €

180 €

216€

270 €

370 €

198 €

180 €

2,70 €

4,50 €

52,70 €

50,15 €

50,15 €

ለውጪ ዜጎች

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,75 €

76,50 €

76,50 €