የቆንስላ አገልግሎት

በቆንስላ ክፍል የሚሰጡ ዋናዋና አገልግሎቶች ዝርዝር፣ የሚያስፈልጉ ማስረጃዎች፣የአፈጻጸም ደረጃና መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች

1. በውጭ የሚኖሩ ሰነድ አልባ ኢትዮዽያውያኖች ኢትዮጵየዊነታቸው እንደረጋገጥ የሚከተለውን ሰነዶች ይዘውና በአካል መጥተው ማመልከት አለባቸው 

2.  አዲስ ፓስፖርት ለመጠየቅ
 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ከዚህ በፊት አሻራ ካልሰጡ በቆንስላ ፅ/ቤት በመገኘት አሻራ መስጠት
  የአሻራ መውሰጃ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ከኢትዮጵያ ሲወጡ የነበረው የኢትዮጵያ የቀድሞው ፓስፖርት አንድ ኮፒ ማቅረብ
 •  የቀድሞው ፓስፖርት ኮፒ ከሌለ በሰነድ አልባ አመልክቶ ኢትዮጵያዊነት መጣራት አለበት
 • ከሚኖሩበት ሀገር የተሰጠ መኖርያ ፈቃድና የጉዞ ሰነድ አንድ ኮፒ ወይም ከሚኖሩበት ሀገር የተሰጠ ጊዜያዊ መታወቂያ አንድ ኮፒ
 • የስም ወይም የዕድሜ ለውጥ ካለ ከሚመለከተው ክፍል የተዘጋጀና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ ማስረጃ አርጂናልና አንድ ኮፒ
 • አሻራ ካልሰጡ በአካል መገኘት ያስፈልጋል
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 26 ደቂቃ
 • የአገልግሎት ክፍያ 54 €
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
3.  ፓስፖርት ለማስቀየር (ለማሳደስ)
 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • አገልግሎቱ ያበቃ ፓስፖርት ኦርጅናልና  አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • የጀርመን መኖሪያ ፈቃድ አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ያለቀውን ፓስፖርት ሲያወጡ አሻራ ሰጥተው ከነበረ ሰነዶችን በፖስታ መላክ ይችላሉ በፖስታ ሲልኩ ፓስፖርት ኦርጂናልና የጀርመን መኖሪያ ፈቃድ አንድ ኮፒ ይላኩልን
 • አገልግሎቱ ያበቃው ፓስፖርት ሲወስዱ 14 ዓመት በታች ከነበሩ የግድ በአካል መምጣት ያስፈልጋል
 • የአገልግሎት ክፍያ 54 €
 • የስም ለውጥ ካለ ስም የለወጡብት ማስረጃ ማቅረብ
 • የስም ለውጥ ማስረጃው ከኢትዮጵያ በውጭ ጉዳይ ሚንስቴር መረጋገጥ አለበት
 • የስም ለውጥ ማስረጃው ከጀርመን ከሆነ (ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht የተረጋገጠ አርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የጀርመን አገር የስም ለውጥ ማስረጃ በቆንስላ ጽ/ቤት መረጋገጥ አለበት
 • ለስም ለውጥ ማስረጃ በቆንስላ ጽ/ቤት ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 53,10 € ነው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 26 ደቂቃ
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
4.  በጠፋ ፓስፖርት ምትክ አዲስ ፓስፖርት ለመጠየቅ
 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ስለመጥፋቱ የፖሊስ ማስረጃ
 • የጠፋው ፓስፖርት አንድ  ኮፒ ማቅረብ
 • የጀርመን መኖሪያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ለመጀመርያ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 50% የአገልግሎት ክፍያ 81 €
 • ለሁለተኛ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 100% የአገልግሎት ክፍያ 108 €
 • ለሶስተኛ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በአምስት ዓመት ውስጥ ጥያቄ ካቀረበ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 200% የአገልግሎት ክፍያ 162 €
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 26 ደቂቃ
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
5.  አዲስ ፓስፖርት ለህጻን
 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ህፃኑ / ህፃኗ ፓስፖርት እንዲሰጠው  እንዲሰጣት የአባትና የእናት ስምምነት ያለበት ማመልከቻ ማቅረብ
 • የህፃኑ/የህፃኗ ሕጋዊ የልደት ምስክር ወረቀት (ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht የተረጋገጠ አርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የተረጋገጠው የልደት ሰረቲፊኬት በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል
 • የህፃኑ /የህፃኗ ሁለት  የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ
 • ህፃኑ /ህፃኗ የሌላ ሀገር ዜግነት የሌለው / የሌላት መሆኑ / መሆኗ የሚያረጋግጥ ሰነድ አርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የወላጆች ፓስፖርትና የጀርመን መኖሪድ ፈቃድ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 26 ደቂቃ
 • ለአገልግሎት የሚከፈል ክፍያ ደውልን እናሳውቆታልን
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
6.  አዲስ በትውልደ ኢትዮጵያዊ  የውጭ ዜጋ መታወቂያ
 • ማመልከቻ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የአመልካቹ አገልግሎቱ ቢያንስ 6 ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት አርጂናልና አንድ  ኮፒ
 • በትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ከነበርዎት ያለቀው በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የአመልካቹ ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • አግባብ ባለው አካል የተሰጠና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የልደት ሰርተፊኬት አርጂናልና አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • የአመልካቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • ከፍርድቤት የተሰጠ ሆኖ በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የወላጅ የወራሽነት ማስረጃ አርጂናልና ከፍርድቤት የተሰጠ ሆኖ በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የወላጅ የወራሽነት ማስረጃ ከፍርድቤት የተሰጠ ሆኖ በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የወላጅ የወራሽነት ማስረጃ አንድ ኮፒ ወይም አንድ ኮፒ ወይም
 • ስልጣን ካለው ፍርድ ቤት የተሰጠና በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ  የኢትዮጵያዊ ልጅ የነበረ መሆኑና ለጉዲፈቻነት የተሰጠ እንደነበረ የሚያሳይ የወላጆች ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ ዕድሜው ከ18 ዓመት በላይ ከሆነ በራሱ ጠያቂነት፣ ዕድሜው ከ18 በታች ከሆነም በአሳዳጊዎቹ ጠያቂነት፤ ወይም
 • ወላጆቹ ኢትዮጵያዊ ሆነው ስልጣን ካለው ፍርድ ቤት የተሰጠና አግባብ ባለው አካል ተረጋግጦ የቀረበ የአባትነት ወይም የእናትነት ማረጋገጫ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • በትውልድ ኢትዮጵያዊ ስለመሆንዎ የሚያሳይ ያሎትን ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የስም ለውጥ ካለ የስም ለውጥ ያደረጉበት ማስረጃ ሰነድ (ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht ወይም በ ወይም በ የተረጋገጠ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የስም ለውጥ ያደረጉበት ማስረጃ ሰነድ በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል:: ሰነዱን ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 81 € ነው
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ200 ለመታወቂያው (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 28 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር(በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
7.  በትውልደ ኢትዮጵያዊ  የውጭ ዜጋ መታወቂያ ለማስቀየር (ለማሳደስ)
 • ማመልከቻ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የአመልካቹ አገልግሎቱ ቢያንስ 6 ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት አርጅናልና አንድ  ኮፒ
 • በትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ከነበርዎት ያለቀው በትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የአመልካቹ ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • አግባብ ባለው አካል የተሰጠና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የልደት ሰርተፊኬት ኦርጂናልና አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • የአመልካቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • ከፍርድቤት የተሰጠ ሆኖ በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የወላጅ የወራሽነት ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ ወይም
 • ስልጣን ካለው ፍርድ ቤት የተሰጠና በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ  የኢትዮጵያዊ ልጅ የነበረ መሆኑና ለጉዲፈቻነት የተሰጠ እንደነበረ የሚያሳይ የወላጆች ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ ዕድሜው ከ18 ዓመት በላይ ከሆነ በራሱ ጠያቂነት፣ ዕድሜው ከ18 በታች ከሆነም በአሳዳጊዎቹ ጠያቂነት፤ ወይም
 • ወላጆቹ ኢትዮጵያዊ ሆነው ስልጣን ካለው ፍርድ ቤት የተሰጠና አግባብ ባለው አካል ተረጋግጦ የቀረበ የአባትነት ወይም የእናትነት ማረጋገጫ ኦርጂናልና አንድ ከፒ ፤ ወይም
 • በትውልድ ኢትዮጵያዊ ስለመሆንዎ የሚያሳይ ያሎትን ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የስም ለውጥ ካለ የስም ለውጥ ያደረጉበት ማስረጃ ሰነድ (ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht የተረጋገጠ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የስም ለውጥ ያደረጉበት ማስረጃ ሰነድ በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል:: ሰነዱን ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 81 € ነው 
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ200 ለመታወቂያው (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 28 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
8. በውጭ ለተወለዱ የውጭ ዜጋ ለሆኑ የኢትዮጵያዊ ልጀችና በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ ልጆች በትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ለማመልከት 
 • ማመልከቻ ቅፅ መሙላት መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የልጁ አገልግሎቱ ቢያንስ ስድስት ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ኦርጂናልና አንድ  ኮፒ
 • የልጁ ሕጋዊ የልደት ምስክር ወረቀት (ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht ወይም በ ወይም በ የተረጋገጠ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የተረጋገጠው የልደት ሰረቲፊኬት በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል
 • የልጁ  ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • የወላጅ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ እና የጀርመን ፓሰፖርት
 • የልደት ሰርቲፊኬቱን ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 81 €
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ200$ (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 28 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር(በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
9. አካለ መጠን ላልደረሱ በውጭ ለተወለዱ የውጭ ዜጋ ለሆኑ የኢትዮጵያዊ ልጀችና በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ ልጆች በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ለማመልከት
 • ማመልከቻ ቅፅ መሙላት መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የልጁ አገልግሎቱ ቢያንስ ስድስት ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ኦርጂናልና አንድ  ኮፒ
 • የልጁ ሕጋዊ የልደት ምስክር ወረቀት (ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht ወይም በ ወይም በ የተረጋገጠ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የተረጋገጠው የልደት ሰረቲፊኬት በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል
 • የልጁ  ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • የወላጅ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ እና የጀርመን ፓሰፖርት
 • የልደት ሰርቲፊኬቱን ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 81 €
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ20( የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 28 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር(በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
10. በጋብቻ ወይም ለትዳር ጋደኛ የሚሰጥ በትውልድ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ
 • ማመልከቻ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ 2 ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
  መጠየቂያ ቅፅ 7 እና 8 ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ መጠየቂያ ቅፅ 7 እና 8   
 • የአመልካቹ አገልግሎቱ ቢያንስ 6 ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ኦርጂናልና አንድ  ኮፒ
 • ወቅታዊ የሆነ የጋብቻ ምስክር ወረቀት (ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht ወይም በ ወይም በ የተረጋገጠ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የተረጋገጠው ወቅታዊ የሆነ የጋብቻ ምስክር ወረቀት በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል
 • የአመልካቹ ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች (ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • የባለቤት በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ እና የጀርመን ፓሰፖርት ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • ወቅታዊ የሆነው የጋብቻ ምስክር ወረቀት ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 81 €
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ200 ለመታወቂያው (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 30 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
11.  የጠፋው የትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ለመተካት
 • ማመልከቻ ቅፅ በመሙላት ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • መጥፋቱን ያመለከቱበት ከፖሊስ የተሰጠ ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • ዜግነት ከወሰዱበት ሀገር የተሰጠና አገልግሎቱ ቢያንስ ስድስት ወር የፀና ፓስፖርት ኦርጂናልና አንድ ኮፒ  ማቅረብ፤
 • አግባብ ባለው አካል የተሰጠና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የልደት ሰርተፊኬት ኦርጂናልና አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • የአመልካቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • የጠፋው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ አንድ ኮፒ
 • የጠፋው መታወቂያ ሲያወጡ አሻራ ካልሰጡ በአካል መጥተው አሻራ መስጠት ያስፈልጋል
 • ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፍ ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 28 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
12. ለኤርትራውያን ዜጋ የትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ለማውጣት የሚከተሉትን ማሟላት ይኖርባቸዋል
 • ማመልከቻ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የፀና የጉዞ ሰነድ ቢያንስ ለስድስት ወራት አገልግሎት ያለው ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የፀና የመኖሪያ ፈቃድ ቢያንስ ለስድስት ወራት አገልግሎት ያለው አርጂናልና አንድ ኮፒ
 • በቅርብ ጊዜ (ስድስት ወር ያልሞላው) የተነሱት ሙሉ ፊት የሚያሳይ ሁለት ጉርድ ፎቶ ግራፍ
 • ስልጣን ካለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የኢትዮጵያዊያን ተወላጅነትን ከአባት ወይም ከእናት ወይም ከቅድም አያት ቢያንስ አንዱን የኢትዮጵያ ዜግነት ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ ወይም
 • ስልጣን ካለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ኢትዮጵያውያን ከሆኑ ወይም ከነበሩ የስጋ ወላጆች የተገኘ የወራሽነት ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • አግባብ ካለው አካል የተሰጠና የተረጋገጠ የልደት የምስክር ወረቀት ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ200 ለመታወቂያው (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ገዜ 28 ደቂቃ
 • መታወቂያው ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር(በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
13. ውክልና መወከል ወይም ውክልና
 • የውክልና ደብዳቤ ወይም የውክልና መሻሪያ ፅፎ ማቅረብ  
 • 1 መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
  2 መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ፓስፖርት ኦርጂናልና ፎቶ ያለበት ገፅ 2 ኮፒ
 • የመኖርያ ፈቃድ ኦርጂናልና ሁለት ኮፒ
 • የጀርመን ዜጋ የሆነና በትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ ያለው  የጀርመን ፓስፖርት ኦርጂናልና 2 ኮፒ በትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ ኦርጂናልና 2 ኮፒ 
 • የጀርመን ዜጋ የሆነና በትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ የሌለው  የጀርመን ፓስፖርት ኦርጂናልና 2 ኮፒ
 • በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆኑ የአመልካቹ የጉዞ ሰነድ (Reiseausweis) እና የመኖርያ ፈቃድ ኦርጂናልና 2 ኮፒ
 • በስደተኛ መታወቂያ የሚኖሩ ከሆኑ የስደተኛ መታወቂያ ኦርጀናልና 2 ኮፒ
 • በአካል እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገልግሎቱ ክፍያ በካሽ የሚከፈለው
 • የውክልናው ስልጣን ሰነድ በተመለከተ ከሆነ በፖስታ መላክ ይችላሉ
 • በፖስታ የሚልኩት ከሆነ ሁሉንም ሰነዶች በኮፒ ይላክሉን ከዚህ በተጨማሪ ፖስታ ቴምብር(በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና ኣድራሻዎን ፅፈው ይላክሉን ለአገልግሎት የሚከፈለው በአካውንታችን አስተላልፈውልን የከፈሉበት ማስረጃም አብረው ይላኩልን
 • የውክልናው ስልጣን ንብረት በተመለከተ ከሆነ ወደ ኤምባሲ የቆንስላ ክፍል በአካል መምጣት አለቦት፡፡የውክልና አገልግሎት በስልክ፣ በኢሜይል ወይም በደብዳቤ አይሰጥም
 • የልደት ሰርተፍኬት በተመለከተ ሲወክሉ መወከል የሚችሉት ሚስት ወይም ባል ወይም ልጅ ወይም አባት/እናት ወይም እህት/ወንድም ወይም አያት ነው
 • ውክልናው በኤምባሲው ከተረጋገጠ በኋላ እስከ አንድ ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ  ማስተካከያ ለማድረግ ከተፈለገና ኦርጅናሉ የተረጋገጠው የውክልና ሰነድ ከቀረበ አዲሱ የውክልና ሰነድ ያለክፍያ ይረጋገጣል
 • የአገልግሎት ክፍያውን ተመን መጨመር ወይም መቀነስ ክልክል ነው
 • የውክልና ደብዳቤው በሕግ አዋቂዎች ቢፃፍ ይመረጣል
 • በአካል ከቀረቡ በ 22 ደቂቃ ውስጥ ይዘጋጃል፣ በፖስታ ከተላከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይላካል
 • የአገልግሎት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ለሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ 55,80 € ሲሆን ለውጪ ዜጎችና በስደተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ 85,50 € ነው

ለናሙና የተዘጋጁ የውክልና መስጫ ቅፆች ለማግኘት እዚህ ይጫኑ፡፡

14.  ሰነድ ማረጋገጥ
 • የሚረጋገጠው ሰነድ በ Notar እና Landgericht ወይም በAmtsgericht ወይም በRegierungspräsidium አረጋግጦ አርጂናል ሰነድና አንድ ኮፒ ከማመልከቻው ጋር  ማቅረብ
 • የሚረጋገጠው ሰነድ የግል ከሆነ የአመልካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • የውጭ ዜጋ የሆነና በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያለው የፓስፖርትና የመታወቂያ አንድ ኮፒ
 • የሚረጋገጠው ሰነድ የድርጅት ከሆነ ድርጅቱ የተመዘገበበት ማስረጃ አንድ ኮፒ
 • በአካል እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገልግሎቱ ክፍያ በካሽ ነው የሚከፍሉት
 • ማመልከቻው በፖስታ የሚልኩት ከሆነ ለአገልግሎት የሚከፈለው ገንዘብ በአካውንታችን አስተላልፈውልን የከፈሉበት ማስረጃም አብረው ይላኩልን የሚረጋገጠው አርጂናል ሰነድና ሌላው ሰነድ በኮፒ ይላክሉን ከዚህ በተጨማሪ መመለሻ ፖስታ ቴምብር(በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና ኣድራሻዎን ፅፈው ይላክሉን
 • በአካል ከቀረቡ በ 19 ደቂቃ ውስጥ ይዘጋጃል፣ በፖስታ ከተላከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይላካል
 • የአገልግሎት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ለሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ 53,10 € ሲሆን ለውጪ ዜጎችና በስደተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ 81 € ነው
15.  የፍቺ ማረጋገጫ
 • ጥያቄውን በማመልከቻ ማቅረብ
 • ስድስት ወር ያልሞላው አግብተው መፋታቶን የሚገልፅ ሕጋዊ የፍርድ ቤት ማስረጃ አርጂናልና አንድ ኮፒ ወይም
 • ከጀርመን Meldestelle ሙሉ አድራሻና የተፋታ/ች (geschieden) የሚል ወቅታዊ ማስረጃ በNotar እና Landgericht ወይም በAmtsgericht ወይም በRegierungspräsidium አረጋግጦ አርጂናልና አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • የአመልካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • የውጭ ዜጋ የሆነና በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያለው የፓስፖርትና የመታወቂያ አንድ ኮፒ
 • በአካል እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገልግሎቱ ክፍያ በካሽ ነው የሚከፈለው
 • ማመልከቻው በፖስታ የሚልኩት ከሆነ ለአገልግሎት የሚከፈለው በአካውንታችን አስተላልፈውልን የከፈሉበት ማስረጃም አብረው ይላኩልን የሚረጋገጠው ዋናው ሰነድና ሌላው ሰነድ በኮፒ ይላክሉን ከዚህ በተጨማሪ መመለሻ ፖስታ ቴምብር (በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና ኣድራሻዎን ፅፈው ይላክሉን
 • በአካል ከቀረቡ በ 19 ደቂቃ ውስጥ ይዘጋጃል፣ በፖስታ ከተላከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይላካል
 • የአገልግሎት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ለሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ 53,10 € ሲሆን ለውጪ ዜጎችና በስደተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ 81 € ነው
16.  ያላገቡ ስለመሆንዎ ማረጋገጫ
 • ጥያቄውን በማመልከቻ ማቅረብ
 • ከጀርመን Meldestelle ሙሉ አድራሻና ያላገባ (ledig) የሚል ወቅታዊ ማስረጃ በNotar እና Landgericht ወይም በAmtsgericht ወይም በRegierungspräsidium አረጋግጦ አርጂናልና አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • የአመልካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • የውጭ ዜጋ የሆነና በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያለው የፓስፖርትና የመታወቂያ አንድ ኮፒ
 • በአካል እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገልግሎቱ ክፍያ በካሽ ነው የሚከፈለው
 • ማመልከቻው በፖስታ የሚልኩት ከሆነ ለአገልግሎት የሚከፈለው በአካውንታችን አስተላልፈውልን የከፈሉበት ማስረጃም አብረው ይላኩልን የሚረጋገጠው ኦርጂናል ሰነድና ሌላው ሰነድ በኮፒ ይላክሉን ከዚህ በተጨማሪ መመለሻ ፖስታ ቴምብር (በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና ኣድራሻዎን ፅፈው ይላክሉን
 • በአካል ከቀረቡ በ 19 ደቂቃ ውስጥ ይዘጋጃል፣ በፖስታ ከተላከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይላካል
 • የአገልግሎት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ለሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ 53,10 € ሲሆን ለውጪ ዜጎችና በስደተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ 81 € ነው
17.  በሕይወት እንዳሉ የሚያረጋግጥ ደብዳቤ
 • ማመልከቻውን በአካል ቀርበው ማቅረብ
 • የአመልካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 17 ደቂቃ
 • አገልግሎቱ በነፃ የሚሰጥ ነው
18. ከወንጀል ነፃ ስለመሆንማረጋገጫ 
 • ማመልከቻውን ከነምክንያቱ ማቅረብ ለሰላማዊ ሰዎች የጣት አሻራ ማንሻ ሰሌዳ
 • 2  ፎቶግራፎች በነጭ ልብስ ተነስተው ማቅረብ
 • የአመልካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ ኦርጅናልና ሁለት ኮፒ
 • የአመልካቹና ሀገር ቤት ጉዳዩን ተከታትሎ የሚያስፈፅም የተወካይ ስም አድራሻና ስልክ ቁጥር ማመልከቻው ላይ መግለፅ
 • በአካል መምጣትና አሻራ መስጠት
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 40 ደቂቃ
 • አገልግሎቱ በነፃ የሚሰጥ ነው
19. ጠቅልለው ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ታክስ/ቀረጥ ሳይከፍሉና ከፍለው እቃዎች ለማስገባት

ማንኛውም መንገደኛ፣ ተመላሽ ኢትዮዽያዊ፣ ከስደተኛ ተመላሽ እና በተለያዩ ሙያዎች ኢትዮዽያ ውስጥ ለማገልገል በህጋዊ መንገድ ተቀጥሮ ወይም በሌላ ህጋዊ ስምምነት ኢትዮዽያ ውስጥ ለማገልገል በአየር ወይም በየብስ ወደ ኢትዮዽያ የሚገባ ወይም ከኢትዮዽያ የሚወጣ ኢትዮዽያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮዽያዊ ወይም የውጭ አገር ዜጋ መንግስት በሚያደርገው ልዩ ጥሪ መሰረት የሚመጣ ኢትዮዽያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮዽያዊ ወይም የውጭ ዜጋ ማንኛውም ባለሀብት እንዲሁም አንድ ዓመት እና ከዚያ በላይ በግል ስራ በቅጥር ወይም በትምህርት ውጭ አገር የቆየ ኢትዮዽያዊ ወደ አገር ውስጥ በሚያስገቡዋቸው ወይም ከአገር በሚያስወጡዋቸው የግል መገልገያ ዕቃዎች እና ለንግድ የማይውሉ የግል መገልገያ ዕቃዎች መረጃ ለማግኘት ከዚህ የተያያዙትን ይጫኑ:-
1. መረጃ
2. መረጃ
3. መረጃ

ማመልከቻዎትን በቆንስላ ጽ/ቤት ፍራንክፈርት ሲያቀርቡ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ማስረጃዎች ማቅረብ አለቦት

 • ከቀረጥ ነፃ ደብዳቤ እንድንፅፍሎት በማመልከቻ ይጠይቁ᎓ መጠየቀያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ወደሚኖሩበት ሲመጡ የተመዘገቡበት መረጃ (Anmeldebestätigung)
 • አሁን ያሉበትን ለመመለሶ ማረጋገጫ ደብዳቤ (Abmeldebestätigung)
 • ዜግነትዎ ኢትዮጵያዊ ከሆነ የፓስፖርትና የጀርመን መኖሪያ ፈቃድ ኦርጂናልና ሁለት ኮፒ
 • ዜግነትዎ ጀርመን ከሆነ የፓስፖርትና በትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ኦሪጅናልነ ሀለት ኮፒ
 • ከስደት ተመላሽ (ባሉበት አገር ተቀባይነት ያላገኙ) ከሆኑ የመታወቂያ ኦሪጅናልና ሀለት ኮፒ
 • ሁለት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ
 • በፖስታ የሚልኩት ከሆነ ከላይ የተጠቀሱትና መመለሻ ፖስታ(በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ቴምብር ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩ
20. TIN-Nummer የሚወሰድ አሻራ
 • ማመልከቻ መፃፍ
 • የኢትዮዽያ ፓስፖርት ፎቶ ያለበት ገፅና የጀርመን አገር መኖርያ ፈቃድ አሪጂናልና ሁለት ኮፒ
 • ዜግነትዎ ጀርመን ከሆነ ዜግነት ከተሰጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ፎቶ ያለበት ገፅና በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ኦሪጂናልና ሁለት ኮፒ
 • ሁለት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ
 • በአካል መምጣትና አሻራ መስጠት
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 20 ደቂቃ
 • አገልግሎቱ በነፃ የሚሰጥ ነው
21. በጀርመን ሕይወቱ ያለፈ ዜጋን አስከሬን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ
 • የሟች ፓስፖርት ኮፒ የስደተኛ መታወቅያ ኮፒ ወይም የጉዞ ሠነድ Reiseausweis ኮፒ
 • ሕይወታቸውን ማለፉን የሚያረጋግጥ ማስረጃ Todesbescheinigung
 • የአስከሬን ፓስፖርት (Leichenpass)
 • ለሟች የሚሰጥ ሠርተፊኬት Sterbeurkunde
 • የአስከሬኑ ጉዳይ ከሚያስፈፅም ድርጅት (Bestattungsinstitut) የሚመጣ መረጃ (Bescheinigung) Zertifikat des Bestattungsinstituts.
 • አስከሬኑ ይዞ የሚሄድ ሰው ካለ በማመልከቻው ለአስከሬኑ ሙሉ ሃላፊነት እንደሚወስድ ፅፎ የሚኖርበትን አድራሻና ስልክ ቁጥር ከፃፈ በኃላ ፈርሞበት የፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ ኮፒ አብሮ ይልካል
  ከአስከሬኑ አብሮ የሚሄድ ሰው ከሌለ የአስከሬኑ ተቀባይ ነዋሪነቱ ኢትዮጵያ ከሆነ በማመልከቻው ሙሉ ሃላፊነት እንደሚወስድ በመፃፍ የፓስፖርት ኮፒ ወይም የቀበሌ መታወቂያ ኮፒ ከነሙሉ አድራሻ ጋር (ከተማ ክፍለከተማ ወረዳ ቀበሌ የቤት ቁጥር) እና የስልክ ቁጥሩን በመፃፍ ኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ማመልከት ይኖርበታል
 • የትኬት ኮፒ
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 24 ደቂቃ
22. የተለያየ የማረጋገጫ ደብዳቤ
 • ማመልከቻ መፃፍ
 • የጊዜያዊ መኖርያ ፍቃድ አንድ ኮፒ ወይም
 • የአመልካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • በአካል መቅረብ ወይም በፖስታ መላክ:: በፖስታ ሲልኩ መመለሻ ፖስታ ቴምብር (በአደራ መላኪያ የሚሆን - für Einschreiben) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩ
 • በአካል ከቀረቡ በ 17 ደቂቃ ውስጥ ይዘጋጃል፣ በፖስታ ከተላከ በ8 ቀን ውስጥ ይላካል
23. በቆንስላ ጽ/ቤት ጋብቻ ለመፈፀም የወጣ ዝርዝር መረጃ ሙሉ ይዘት ለማንበብ እዚህ ይጫኑ


ገንዘብ የሚያስተላልፉበት የባንክ አካውንት ቁጥር

Commerzbank Frankfurt am Main

IBAN:- DE56 5004 00000 582673000

BIC:- COBADEFFXXX

ማሳሰቢያ

 • በአካል እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገልግሎቱ ክፍያ በካሽ ወይም በካርድ መክፈል ይችላሉ
 • ደረሰኝ ተቆርጦ ገቢ የተደረገ ክፍያ አይመለስም
 • በባንክ ቁጥራችን ለአገልግሎት ያስተላለፉት ክፍያ አገልግሎት ሳያገኙ ቢቀርና ስድስት ወር ካለፈው ተመላሽ አይሆንም
 • ማመልከቻውን በፖስታ የሚልኩት ከሆነ መመለሻ ፖስታ ቴምብር (በአደራ መላኪያ የሚሆን)ለጥፈውና  አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩ
 • ጀርመን አገር በኢትየጵያ ፓስፖርት የሚኖሩ ከሆነ ወደ ኢትየጵያ ሲሄዱ ቪዛ አያስፈልጎትም:: ወደ ኢትዮጵያ በሚሄዱበት ጊዜ ግን ፓስፖርቱ ቢየንስ የስድስት ወር አገልግሎት ያለው መሆን አለበት
 • የሚያስፈፅሙት ጉዳይ ካለ ብቻ ወደ ቆንስላ ጽ/ቤት እንዲመጡ በትህትና እየገለፅን ስለተረዱን በቅድሚያ እናመሰግናለን