የበትውልደ ኢትዮጵያዊ  የውጭ ዜጋ መታወቂያ አገልግሎት

1.  አዲስ በትውልደ ኢትዮጵያዊ  የውጭ ዜጋ መታወቂያ
 • ማመልከቻ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የአመልካቹ አገልግሎቱ ቢያንስ 6 ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት አርጂናልና አንድ  ኮፒ
 • በትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ከነበርዎት ያለቀው በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የአመልካቹ ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • አግባብ ባለው አካል የተሰጠና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የልደት ሰርተፊኬት አርጂናልና አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • የአመልካቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • ከፍርድቤት የተሰጠ ሆኖ በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የወላጅ የወራሽነት ማስረጃ አርጂናልና ከፍርድቤት የተሰጠ ሆኖ በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የወላጅ የወራሽነት ማስረጃ ከፍርድቤት የተሰጠ ሆኖ በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የወላጅ የወራሽነት ማስረጃ አንድ ኮፒ ወይም አንድ ኮፒ ወይም
 • ስልጣን ካለው ፍርድ ቤት የተሰጠና በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ  የኢትዮጵያዊ ልጅ የነበረ መሆኑና ለጉዲፈቻነት የተሰጠ እንደነበረ የሚያሳይ የወላጆች ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ ዕድሜው ከ18 ዓመት በላይ ከሆነ በራሱ ጠያቂነት፣ ዕድሜው ከ18 በታች ከሆነም በአሳዳጊዎቹ ጠያቂነት፤ ወይም
 • ወላጆቹ ኢትዮጵያዊ ሆነው ስልጣን ካለው ፍርድ ቤት የተሰጠና አግባብ ባለው አካል ተረጋግጦ የቀረበ የአባትነት ወይም የእናትነት ማረጋገጫ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • በትውልድ ኢትዮጵያዊ ስለመሆንዎ የሚያሳይ ያሎትን ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የስም ለውጥ ካለ የስም ለውጥ ያደረጉበት ማስረጃ ሰነድ (ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht ወይም በ ወይም በ የተረጋገጠ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የስም ለውጥ ያደረጉበት ማስረጃ ሰነድ በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል:: ሰነዱን ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 81 € ነው
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ200 ለመታወቂያው (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 28 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (የ 4,05 €) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
2.  በትውልደ ኢትዮጵያዊ  የውጭ ዜጋ መታወቂያ ለማስቀየር (ለማሳደስ)
 • ማመልከቻ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የአመልካቹ አገልግሎቱ ቢያንስ 6 ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት አርጅናልና አንድ  ኮፒ
 • በትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ከነበርዎት ያለቀው በትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የአመልካቹ ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • አግባብ ባለው አካል የተሰጠና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የልደት ሰርተፊኬት ኦርጂናልና አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • የአመልካቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • ከፍርድቤት የተሰጠ ሆኖ በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የወላጅ የወራሽነት ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ ወይም
 • ስልጣን ካለው ፍርድ ቤት የተሰጠና በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ  የኢትዮጵያዊ ልጅ የነበረ መሆኑና ለጉዲፈቻነት የተሰጠ እንደነበረ የሚያሳይ የወላጆች ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ ዕድሜው ከ18 ዓመት በላይ ከሆነ በራሱ ጠያቂነት፣ ዕድሜው ከ18 በታች ከሆነም በአሳዳጊዎቹ ጠያቂነት፤ ወይም
 • ወላጆቹ ኢትዮጵያዊ ሆነው ስልጣን ካለው ፍርድ ቤት የተሰጠና አግባብ ባለው አካል ተረጋግጦ የቀረበ የአባትነት ወይም የእናትነት ማረጋገጫ ኦርጂናልና አንድ ከፒ ፤ ወይም
 • በትውልድ ኢትዮጵያዊ ስለመሆንዎ የሚያሳይ ያሎትን ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የስም ለውጥ ካለ የስም ለውጥ ያደረጉበት ማስረጃ ሰነድ (ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht የተረጋገጠ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የስም ለውጥ ያደረጉበት ማስረጃ ሰነድ በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል:: ሰነዱን ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 81 € ነው 
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ200 ለመታወቂያው (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 28 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (የ 4,05 €) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን:: በተጨማሪም አገልግሎቱ ያበቃው በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ይላኩልን
3. አካለ መጠን ላልደረሱ በውጭ ለተወለዱ የውጭ ዜጋ ለሆኑ የኢትዮጵያዊ ልጀችና በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ ልጆች በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ለማመልከት
 • ማመልከቻ ቅፅ መሙላት መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የልጁ አገልግሎቱ ቢያንስ ስድስት ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ኦርጂናልና አንድ  ኮፒ
 • የልጁ ሕጋዊ የልደት ምስክር ወረቀት (ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht ወይም በ ወይም በ የተረጋገጠ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የተረጋገጠው የልደት ሰረቲፊኬት በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል
 • የልጁ  ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • የወላጅ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ እና የጀርመን ፓሰፖርት
 • የልደት ሰርቲፊኬቱን ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 81 €
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ20( የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 28 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (የ 4,05 €) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
4. በጋብቻ ወይም ለትዳር ጋደኛ የሚሰጥ በትውልድ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ
 • ማመልከቻ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ 2 ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
  መጠየቂያ ቅፅ 7 እና 8 ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ መጠየቂያ ቅፅ 7 እና 8   
 • የአመልካቹ አገልግሎቱ ቢያንስ 6 ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ኦርጂናልና አንድ  ኮፒ
 • ወቅታዊ የሆነ የጋብቻ ምስክር ወረቀት (ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht ወይም በ ወይም በ የተረጋገጠ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የተረጋገጠው ወቅታዊ የሆነ የጋብቻ ምስክር ወረቀት በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል
 • የአመልካቹ ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች (ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • የባለቤት በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ እና የጀርመን ፓሰፖርት ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • ወቅታዊ የሆነው የጋብቻ ምስክር ወረቀት ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 81 €
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ200 ለመታወቂያው (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 30 ደቂቃ
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (የ 4,05 €) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
5.  የጠፋው የትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ለመተካት
 • ማመልከቻ ቅፅ በመሙላት ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • መጥፋቱን ያመለከቱበት ከፖሊስ የተሰጠ ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • ዜግነት ከወሰዱበት ሀገር የተሰጠና አገልግሎቱ ቢያንስ ስድስት ወር የፀና ፓስፖርት ኦርጂናልና አንድ ኮፒ  ማቅረብ፤
 • አግባብ ባለው አካል የተሰጠና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የልደት ሰርተፊኬት ኦርጂናልና አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • የአመልካቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ፤ ወይም
 • የጠፋው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ አንድ ኮፒ
 • የጠፋው መታወቂያ ሲያወጡ አሻራ ካልሰጡ በአካል መጥተው አሻራ መስጠት ያስፈልጋል
 • ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፍ ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • አዲሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (የ 4,05 €) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
6. ለኤርትራውያን ዜጋ የትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ለማውጣት የሚከተሉትን ማሟላት ይኖርባቸዋል
 • ማመልከቻ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የፀና የጉዞ ሰነድ ቢያንስ ለስድስት ወራት አገልግሎት ያለው ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የፀና የመኖሪያ ፈቃድ ቢያንስ ለስድስት ወራት አገልግሎት ያለው አርጂናልና አንድ ኮፒ
 • በቅርብ ጊዜ (ስድስት ወር ያልሞላው) የተነሱት ሙሉ ፊት የሚያሳይ ሁለት ጉርድ ፎቶ ግራፍ
 • ስልጣን ካለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የኢትዮጵያዊያን ተወላጅነትን ከአባት ወይም ከእናት ወይም ከቅድም አያት ቢያንስ አንዱን የኢትዮጵያ ዜግነት ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ ወይም
 • ስልጣን ካለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ኢትዮጵያውያን ከሆኑ ወይም ከነበሩ የስጋ ወላጆች የተገኘ የወራሽነት ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • አግባብ ካለው አካል የተሰጠና የተረጋገጠ የልደት የምስክር ወረቀት ማስረጃ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • ለመታወቂያው የአገልግሎት ክፍያ የ200 ለመታወቂያው (የአሜሪካን ዶላር) ተመጣጣኙን በቀኑ ምንዛሪ በዩሮ (€) ነው የሚከፈለው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ገዜ 28 ደቂቃ
 • መታወቂያው ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ በትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (የ 4,05 €) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን