የውክልና አገልግሎት

   ውክልና መወከል ወይም ውክልና መሻር

 • የውክልና ደብዳቤ ወይም የውክልና መሻሪያ ደብዳቤ ፅፎ ማቅረብ
  1. መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
  2. መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ፓስፖርት ኦርጂናልና ፎቶ ያለበት ገፅ 2 ኮፒ
 • የመኖርያ ፈቃድ ኦርጂናልና ሁለት ኮፒ
 • የጀርመን ዜጋ የሆነና በትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ ያለው  የጀርመን ፓስፖርት ኦርጂናልና 2 ኮፒ በትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ ኦርጂናልና 2 ኮፒ
 • የጀርመን ዜጋ የሆነና በትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ የሌለው  የጀርመን ፓስፖርት ኦርጂናልና 2 ኮፒ
 • በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆኑ የአመልካቹ የጉዞ ሰነድ (Reiseausweis) እና የመኖርያ ፈቃድ ኦርጂናልና 2 ኮፒ
 • በስደተኛ መታወቂያ የሚኖሩ ከሆኑ የስደተኛ መታወቂያ ኦርጀናልና 2 ኮፒ
 • በአካል እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገልግሎቱ ክፍያ በካሽ የሚከፈለው
 • የውክልናው ስልጣን ሰነድ በተመለከተ ከሆነ በፖስታ መላክ ይችላሉ
 • በፖስታ የሚልኩት ከሆነ ሁሉንም ሰነዶች በኮፒ ይላክሉን ከዚህ በተጨማሪ መመለሻ ፖስታ ቴምብር ለጥፈው ኣድራሻዎን ፅፈው ይላክሉን ለአገልግሎት የሚከፈለው ገንዘብ በአካውንታችን አስተላልፈውልን የከፈሉበት ማስረጃም አብረው ይላኩልን
 • የውክልናው ስልጣን  ንብረት በተመለከተ ከሆነ ወደ ኤምባሲ የቆንስላ ክፍል በአካል መምጣት አለቦት፡፡የውክልና አገልግሎት በስልክ፣ በኢሜይል ወይም በደብዳቤ አይሰጥም
 • የልደት ሰርተፍኬት በተመለከተ ሲወክሉ መወከል የሚችሉት ሚስት ወይም ባል ወይም ልጅ ወይም አባት/እናት ወይም እህት/ወንድም ወይም አያት ነው
 • ውክልናው በኤምባሲው ከተረጋገጠ በኋላ እስከ አንድ ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ  ማስተካከያ ለማድረግ ከተፈለገና ኦርጅናሉ የተረጋገጠው የውክልና ሰነድ ከቀረበ አዲሱ የውክልና ሰነድ ያለክፍያ ይረጋገጣል
 • የአገልግሎት ክፍያውን ተመን መጨመር ወይም መቀነስ ክልክል ነው
 • የውክልና ደብዳቤው በሕግ አዋቂዎች ቢፃፍ ይመረጣል
 • በአካል ከቀረቡ በ 22 ደቂቃ ውስጥ ይዘጋጃል፣ በፖስታ ከተላከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይላካል
 • የአገልግሎት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ለሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያለው 55.80 € ሲሆን  ለውጪ ዜጎችና በስደተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ  85.50 € ነው

ለናሙና የተዘጋጁ የውክልና መስጫ ቅፆች ለማግኘት እዚህ ይጫኑ፡፡

ለምንሰጠው አገልግሎት ዝርዝር መረጃ ለማግኝት እዚህ ይጫኑ።