የውክልና አገልግሎት

9  ውክልና መወከል

 • ውክልና ደብዳበ ፅፎ ማቅረብ
 • 1 መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
  2 መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
  3 መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • የኢትዮጵያ ፓስፖርት ካሎት ጊዜው ያላለፈበት የፓስፖርት ኮፒ ፓስፖርቱ የድሮ ሰማያዊ ከሆነ ዋናውና የፓስፖርቱ ገፅ 1-4፣ና የታደሰበትን ገፅ 2 ኮፒ
 • ፓስፖርቱ ዲጂታሉ (ቀይ ብራውኑ) ከሆነ ዋናውና ፎቶ ያለበት ገፅ 2 ኮፒ
 • የመኖርያ ፈቃድ ዋናውና ሁለት ኮፒ
 • የጀርመን ዜጋ የሆነና በትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ ያለው  የጀርመን ፓስፖርት ዋናውና 2 ኮፒ በትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ ዋናውና ገፆቹን በሙሉ 2 ኮፒ
 • በስደተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ ውክልናው ሰነድ በተመለከተ ብቻ ነው መወከል የሚችሉት
 • በስደተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ  ወይም የወጭ ዜጋ ከሆኑ የፃፉት ውክልና በኖታርና በላንድገሪሽት ተረጋግጦ መቅረብ አለበት
 • የውጪ ዜጋ ከሆነ የፓስፖርት ኮፒ
 • የአመልካቹ የጉዞ ሰነድ (Reiseausweis) እና የመኖርያ ፈቃድ 1 ኮፒ
 • የስደተኛ መታወቂያ 1 ኮፒ
 • በአካል እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገልግሎቱ ክፍያ በካሽ የሚከፈለው
 • በፖስታ የሚልኩት ከሆነ ሁሉንም ሰነዶች በኮፒ ይላክሉን ከዚህ በተጨማሪ መመለሻ ፖስታ ቴምብር ለጥፈው ኣድራሻዎን ፅፈው ይላክሉን ለአገልግሎት የሚከፈለው ገንዘብ በአካውንታችን አስተላልፈውልን የከፈሉበት ማስረጃም አብረው ይላኩልን
 • የውክልናው ስልጣን  ንብረት በተመለከተ ከሆነ በአካል ወደ ኤምባሲ የቆንስላ ክፍል መምጣትን የግድ ይላል፡፡የውክልና አገልግሎት በስልክ፣ በኢሜይል ወይም በደብዳቤ አይሰጥም፡፡
 • ውክልናው በኤምባሲው ከተረጋገጠ በኋላ እስከ አንድ ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ  ማስተካከያ ለማድረግ ከተፈለገና ዋናው የተረጋገጠው የውክልና ሰነድ ከቀረበ አዲሱ የውክልና ሰነድ ያለክፍያ ይረጋገጣል
 • የአገልግሎት ክፍያውን ተመን መጨመር ወይም መቀነስ ክልክል ነው
 • የውክልና ደብዳቤው በሕግ አዋቂዎች ቢፃፍ ይመረጣል
 • በአካል ከቀረቡ በ 30 ደቂቃ ውስጥ ይዘጋጃል፣ በፖስታ ከተላከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይላካል
 • የአገልግሎት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ለሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያለው 52.70€ ሲሆን  ለውጪ ዜጎችና በስደተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ  80.75€ ነው

ለናሙና የተዘጋጁ የውክልና መስጫ ቅፆች ለማግኘት እዚህ ይጫኑ፡፡

ለምንሰጠው አገልግሎት ዝርዝር መረጃ ለማግኝት እዚህ ይጫኑ።