የፓስፖርት አገልግሎት

1. አዲስ ፓስፖርት ለመጠየቅ
 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ከዚህ በፊት አሻራ ካልሰጡ በቆንስላ ፅ/ቤት በመገኘት አሻራ መስጠት
  የአሻራ መውሰጃ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ከኢትዮጵያ ሲወጡ የነበረው የኢትዮጵያ የቀድሞው ፓስፖርት አንድ ኮፒ ማቅረብ
 •  የቀድሞው ፓስፖርት ኮፒ ከሌለ በሰነድ አልባ አመልክቶ ኢትዮጵያዊነት መጣራት አለበት
 • ከሚኖሩበት ሀገር የተሰጠ መኖርያ ፈቃድና የጉዞ ሰነድ አንድ ኮፒ ወይም ከሚኖሩበት ሀገር የተሰጠ ጊዜያዊ መታወቂያ አንድ ኮፒ
 • የስም ወይም የዕድሜ ለውጥ ካለ ከሚመለከተው ክፍል የተዘጋጀና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ ማስረጃ አርጂናልና አንድ ኮፒ
 • አሻራ ካልሰጡ በአካል መገኘት ያስፈልጋል
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 26 ደቂቃ
 • የአገልግሎት ክፍያ 54 €
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (የ 4,05 €) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
2.  ፓስፖርት ለማስቀየር (ለማሳደስ)
 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • አገልግሎቱ ያበቃ ፓስፖርት ኦርጅናልና  አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • የጀርመን መኖሪያ ፈቃድ አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ያለቀውን ፓስፖርት ሲያወጡ አሻራ ሰጥተው ከነበረ ሰነዶችን በፖስታ መላክ ይችላሉ በፖስታ ሲልኩ ፓስፖርት ኦርጂናልና የጀርመን መኖሪያ ፈቃድ አንድ ኮፒ ይላኩልን
 • አገልግሎቱ ያበቃው ፓስፖርት ሲወስዱ 14 ዓመት በታች ከነበሩ የግድ በአካል መምጣት ያስፈልጋል
 • የአገልግሎት ክፍያ 54 €
 • የስም ለውጥ ካለ ስም የለወጡብት ማስረጃ ማቅረብ
 • የስም ለውጥ ማስረጃው ከኢትዮጵያ በውጭ ጉዳይ ሚንስቴር መረጋገጥ አለበት
 • የስም ለውጥ ማስረጃው ከጀርመን ከሆነ (ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht የተረጋገጠ አርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የጀርመን አገር የስም ለውጥ ማስረጃ በቆንስላ ጽ/ቤት መረጋገጥ አለበት
 • ለስም ለውጥ ማስረጃ በቆንስላ ጽ/ቤት ለማረጋገጥ የአገልግሎት ክፍያ 53,10 € ነው
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 26 ደቂቃ
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (የ 4,05 €) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን:: በተጨማሪም አገልግሎቱ ያበቃው ፓስፖርት ይላኩልን
3.  በጠፋ ፓስፖርት ምትክ አዲስ ፓስፖርት ለመጠየቅ
 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ስለመጥፋቱ የፖሊስ ማስረጃ
 • የጠፋው ፓስፖርት አንድ  ኮፒ ማቅረብ
 • የጀርመን መኖሪያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • ሁለት የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ለመጀመርያ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 50% የአገልግሎት ክፍያ 81 €
 • ለሁለተኛ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 100% የአገልግሎት ክፍያ 108 €
 • ለሶስተኛ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በአምስት ዓመት ውስጥ ጥያቄ ካቀረበ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 200% የአገልግሎት ክፍያ 162 €
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 26 ደቂቃ
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (የ 4,05 €) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን
4.  አዲስ ፓስፖርት ለህጻን
 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ህፃኑ / ህፃኗ ፓስፖርት እንዲሰጠው  እንዲሰጣት የአባትና የእናት ስምምነት ያለበት ማመልከቻ ማቅረብ
 • የህፃኑ/የህፃኗ ሕጋዊ የልደት ምስክር ወረቀት (ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht የተረጋገጠ አርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የተረጋገጠው የልደት ሰረቲፊኬት በቆንስላ ጽ/ቤትም ይረጋገጣል
 • የህፃኑ /የህፃኗ ሁለት  የቅርብ ጊዜ ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ
 • ህፃኑ /ህፃኗ የሌላ ሀገር ዜግነት የሌለው / የሌላት መሆኑ / መሆኗ የሚያረጋግጥ ሰነድ አርጂናልና አንድ ኮፒ
 • የወላጆች ፓስፖርትና የጀርመን መኖሪድ ፈቃድ ኦርጂናልና አንድ ኮፒ
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 26 ደቂቃ
 • ለአገልግሎት የሚከፈል ክፍያ ደውልን እናሳውቆታልን
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል
 • አዲሱ ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ በፖስታ እንዲላክሎት መመለሻ ፖስታ ቴምብር (የ 4,05 €) ለጥፈውና አድራሻዎትን ፅፈው ይላኩልን