የፓስፖርት አገልግሎት

1. አዲስ ፓስፖርት ለመጠየቅ

 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ከዚህ በፊት አሻራ ካልሰጡ በኤምባሲው ቆንስላ ክፍል በመገኘት አሻራ መስጠት
  የአሻራ መውሰጃ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ሁለት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ከኢትዮጵያ ሲወጡ የነበረው የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • ከሚኖሩበት ሀገር የተሰጠ መኖርያ ፈቃድና የጉዞ ሰነድ አንድ ኮፒ ወይም ከሚኖሩበት ሀገር የተሰጠ ጊዜያዊ መታወቂያ አንድ ኮፒ
 • የስም ወይም የዕድሜ ለውጥ ካለ ከሚመለከተው ክፍል የተዘጋጀና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ ማስረጃ ዋናውና አንድ ኮፒ
 • አሻራ ካልሰጡ በአካል መገኘት ያስፈልጋል
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 30 ደቂቃ
 • የአገልግሎት ክፍያ 54€
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል

2. ፓስፖርት ለማስቀየር

 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ   መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • አገልግሎቱ ያበቃ ፓስፖርት አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • የጀርመን መኖሪያ ፈቃድ አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • ሁለት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ያለቀውን ፓስፖርት ሲያወጡ አሻራ ሰጥተው ከነበረ ሰነዶችን በፖስታ መላክ ይችላሉ ፖስታ ሲልኩ ሁሉንም በኮፒ ይላኩልን
 • አገልግሎቱ ያበቃው ፓስፖርት ሲወስዱ 14 ዓመት በታች ከነበሩ የግድ በአካል መምጣት ያስፈልጋል
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 30 ደቂቃ
 • የአገልግሎት ክፍያ 54€
 • የስም ለውጥ ካለ ስም የለወጡብት ማስረጃ ማቅረብ
 • የስም ለውጥ ካለ ለስም ማስቀየርያ  50,15€ ያስከፍላል
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል

3. በጠፋ ፓስፖርት ምትክ አዲስ ፓስፖርት ለመጠየቅ

 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ስለመጥፋቱ የፖሊስ ማስረጃ
 • የጠፋው ፓስፖርት አንድ  ኮፒ ማቅረብ
 • የጀርመን መኖሪያ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • ሁለት  ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ(ሁለቱም ጆሮ ሙሉ በሙሉ የሚታይ መሆን አለበት)
 • ለመጀመርያ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 50% የአገልግሎት ክፍያ 81€
 • ለሁለተኛ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 100% የአገልግሎት ክፍያ 108€
 • ለሶስተኛ ጊዜ በጠፋ ፓስፖርት ምትክ በአምስት ዓመት ውስጥ ጥያቄ ካቀረበ በመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 200% የአገልግሎት ክፍያ 162€
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 30 ደቂቃ
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል

 

4. አዲስ ፓስፖርት ለህጻን

 • የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞልቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ለማግኘት ከዚህ ይጫኑ
 • ህፃኑ / ህፃኗ ፓስፖርት እንዲሰጠው  እንዲሰጣት የአባትና የእናት ስምምነት ያለበት ማመልከቻ ማቅረብ
 • የህፃኑ /የህፃኗ የልደት ምስክር ወረቀት አንድ ኮፒ ማቅረብ
 • የህፃኑ /የህፃኗ ሁለት  ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ
 • ህፃኑ /ህፃኗ የሌላ  ሀገር ዜግነት የሌለው / የሌላት መሆኑ / መሆኗ የሚያረጋግጥ ሰነድ አንድ ኮፒ
 • የወላጆች ፓስፖርትና የጀርመን መኖሪድ ፈቃድ አንድ ኮፒ
 • ለመስተንግዶ የሚወስደው ጊዜ 30 ደቂቃ
 • የአገልግሎት ክፍያ 54€
 • አዲሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ይቆያል